یک لینک به جای همه لینک های شما

لینک بیو خود را بسازید و همه جا از آن استفاده کنید

صفحه خود را در چند ثانیه راه اندازی کنید

همه کارها را فقط با یک لینک انجام دهید.

لینکهای شبکه های اجتماعی

همه لینک های اختصاصی خود را و در یک صفحه به راحتی ایجاد کنید.

کدهای QR

QR کد برای اسفاده آسانتر دیگران و دسترسی به صفحه شما

گزارشات بازدید و کلیک

تجزیه و تحلیل روزانه، ارجاع دهندگان، کشورها، سیستم عامل ها، زبان ها و موارد دیگر